GET TO KNOW YOUR BODY BETTER

Wat is Fidlab?

Fidlab is een laboratorium voor leefstijldiagnostiek en is een divisie van Medisch Labo Medina en Centrum voor Medische Analyse.

Evoluerende wetenschap vraagt innovatieve diagnostiek. De stijgende incidentie van chronische pathologieën creëert de nood aan een andere invalshoek van de geneeskunde. Aandacht voor de onderliggende oorzaken zijn nodig voor een meer duurzaam therapeutisch beleid of een preventieve aanpak.

Door klassieke en leefstijl-georiënteerde laboratoriumonderzoeken te combineren, biedt Fidlab een innovatief diagnostisch platform voor gebruik in preventie, bij chronische aandoeningen en in sport biomonitoring.

Hoe werkt Fidlab?

Fidlab is een wetenschappelijke gereedschapskist voor de zorgprofessional om gezondheidsrisico’s en oorzaken van chronische gezondheidsklachten duidelijker in kaart te brengen. De resultaten van Fidlab testen kunnen helpen bij het opmaken van een meer gepersonaliseerde en oorzaak-gerichte behandeling.

Fidlab is stapsgewijs opgebouwd om van klacht tot behandeling te komen.

  • Stap 1 > hoe groot is de impact van metabool-inflammatoir syndroom op het lichaam (bloed test)
  • Stap 2 > in welke mate is de neuro-intestinale as verstoord (stress test en darm microbioom test)
  • Stap 3 > wat zijn de uitlokkende factoren: lifestyle, omgeving en genetische belasting (DNA test)

Fidlab testen kunnen enkel door zorgprofessionals aangevraagd worden. Bent u arts of therapeut met interesse voor Fidlab, dan kan u met ons contact opnemen voor alle verdere praktische informatie.

De stress test is bedoeld om de effecten van chronische stress op de belangrijkste stress hormonen te meten. De test is gebaseerd op een cortisol dagprofiel in speeksel en kan gecombineerd worden met een DHEA meting bloed.

Een verstoorde werking van het stress systeem wordt geassocieerd met klachten van vermoeidheid, angst, burn-out, slapeloosheid en depressie

Stress test

De gezondheid van de mens wordt voor een belangrijk deel bepaald door leefstijlfactoren (voeding, beweging, slaap, etc). Unieke stukjes DNA in de genen (polymorfismen) kunnen echter geassocieerd worden met gewijzigde metabole reacties en met een verhoogd risico op het ontwikkelen van bepaalde chronische aandoeningen.

De DNA test kan gebruikt worden om enkele leefstijl-geassocieerde polymorfismen in kaart te brengen.

DNA test

RECENT NIEUWS

NIEUWE OPLEIDINGEN

Er zijn momenteel geen aankomende evenementen.

Log in om de volledige agenda te raadplegen.

WIE ZIJN FIDLAB?

WENCEL TOP

Klinisch bioloog
Founder Fidlab

MARJORIE LANGHENDRIES

Management Assistent