Inhoud

Chronische ziekten zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 70 % van de overlijdens. Leefstijlaanpassingen naar gezonder gedrag zijn cruciaal in zowel de preventie als in de behandeling van deze aandoeningen. Naast de aandacht voor leefstijlaanpassingen is therapietrouw een bepalende en beïnvloedbare factor voor het succes van een behandeling.

Wat is therapietrouw?

Traditioneel wordt therapietrouw gedefinieerd als het correct opvolgen van medische instructies, zoals medicatiegebruik. Maar dit moet breder gezien worden. Er zijn gedragsfactoren die meteen in verband staan met onze gezondheid. Zoals een rookstop, beweging en eetgedrag. De helft van de patiënten met chronische ziekten neemt het niet zo nauw met die therapietrouw. Dat geldt nog meer voor de gedragsfactoren.

Leefstijlgeneeskunde is er in deze context op gericht om beïnvloedbare risicofactoren te wijzigen door handelingen die gezond gedrag op een gunstige en duurzame manier kunnen wijzigen.

Traditioneel richt leefstijlgeneeskunde zich vooral op factoren die makkelijker beïnvloedbaar zijn. Denk maar aan roken, alcohol, beweging en eetgedrag. Voor factoren zoals sociale context en omgeving ligt dat al moeilijker. Nochtans bevinden heel wat mensen met chronische ziekten zich juist in een minder gunstige sociale situatie.

Gepersonaliseerde zorg

Leefstijlgeneeskunde wordt vaak in 1 adem genoemd met gepersonaliseerde zorg. Het is zeker een positieve evolutie dat patiënten als actieve zorgpartner gezien worden, in plaats van zorg passief te ondergaan. Toch moet het resultaat van een individuele aanpak samen gaan met preventie op maatschappelijk en overheidsniveau. Dit zal tot de beste resultaten leiden.

Tot slot is er het gevaar van een groeiende infiltratie van pseudowetenschappelijke toepassingen en commerciële belangen in de leefstijlgeneeskunde. Denk maar aan allerhande cursussen, boeken, behandelingen, supplementen, … Leefstijlgeneeskunde is in de eerste plaats geneeskunde waarbij een medische evaluatie noodzakelijk is en blijft.

Advies en preventie

Fidlab is meer dan een diagnostisch platform voor leefstijlgeneeskunde. Het is een partner van de zorgverlener en van de patiënt. Zo helpen we om de juiste informatie uit het grote geheel te filteren en te vertalen naar een gepersonaliseerd advies.

Meer weten? Ontdek hoe Fidlab je naar een gezonde leefstijl kan begeleiden.

Voor meer informatie over leefstijlgeneeskunde kan je terecht op volgende websites

Referenties

  • Galaviz KI, Weber MB, Straus A, Haw JS, Narayan KMV, Ali MK. Global Diabetes Prevention Interventions: A Systematic Review and Network Meta-analysis of the Real-World Impact on Incidence, Weight, and Glucose. Diabetes Care. 2018 Jul;41(7):1526-1534.
  • Daskalopoulou C, Stubbs B, Kralj C, Koukounari A, Prince M, Prina AM. Physical activity and healthy ageing: A systematic review and meta-analysis of longitudinal cohort studies. Ageing Res Rev. 2017 Sep;38:6-17.
  • Falck RS, Davis JC, Best JR, Crockett RA, Liu-Ambrose T. Impact of exercise training on physical and cognitive function among older adults: a systematic review and meta-analysis. Neurobiol Aging. 2019 Jul;79:119-130.
  • Nieste I, Franssen WMA, Spaas J, Bruckers L, Savelberg HHCM, Eijnde BO. Lifestyle interventions to reduce sedentary behaviour in clinical populations: A systematic review and meta-analysis of different strategies and effects on cardiometabolic health. Prev Med. 2021 Jul;148:106593.
  • Martin JC, Awoke MA, Misso ML, Moran LJ, Harrison CL. Preventing weight gain in adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obes Rev. 2021 Oct;22(10):e13280.
  • Lunde P, Nilsson BB, Bergland A, Kværner KJ, Bye A. The Effectiveness of Smartphone Apps for Lifestyle Improvement in Noncommunicable Diseases: Systematic Review and Meta-Analyses. J Med Internet Res. 2018 May 4;20(5):e162.
  • Nunan D, Blane DN, McCartney M. Exemplary medical care or Trojan horse? An analysis of the ‘lifestyle medicine’ movement. Br J Gen Pract. 2021 Apr 29;71(706):229-232.