Inhoud

Heb je last van neurologische klachten zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen, angst en hoofdpijn? Denk dan ook eens aan neuro-inflammatie. Het is een ontstekingsreactie door de gliacellen in ons centraal zenuwstelsel. De gliacellen zijn cruciaal voor het onderhoud van het neuraal netwerk, maar hebben ook een immunologische functie.

In eerste instantie is een neuro-inflammatoire respons een normale lichaamsreactie van het immuunsysteem dat ons hersenweefsel beschermt tegen stress (hypercortisolisme), ontstekingen en trauma. In geval van een excessieve of ongecontroleerde reactie kan neurologische schade aangericht worden. Wanneer zo’n reactie langdurig aanhoudt, spreekt men van chronische, laaggradige inflammatie.

Laaggradige chronische inflammatie is een belangrijk mechanisme in het ontstaan van chronische systemische en neurologische aandoeningen. Niet alleen algemene neurologische klachten zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen, angst en hoofdpijn worden door neuro-inflammatie veroorzaakt. Ook het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson, MS en ALS worden hiermee geassocieerd.

Beschermende barrières

Het uitlokken en de graad van inflammatoire respons wordt bepaald door de doorlaatbaarheid van twee natuurlijke barrières in het lichaam: de darmwandcellen en de bloed-hersen barrière (BBB). Beide barrières zijn met elkaar verbonden in de neuro-intestinale as. Dit kan leiden tot een activatie van het immuunweefsel ter hoogte van de darm. Een verhoogde BBB-doorlaatbaarheid kan dan weer leiden tot een activatie van pro-inflammatoire cellen in de bloedcirculatie.

Uit onderzoek blijkt dat ontregeling van deze neuro-intestinale as een sleutelfunctie heeft in het mechanisme van neuro-inflammatie. De belangrijkste uitlokkende factoren voor een verstoring van de as zijn wijzigingen in de werking van het stresssysteem en/of samenstelling en functie van het darmmicrobioom, metabole storingen zoals insulineresistentie, hormonale storingen, oxidatieve stress en infecties.

Meten is weten

Neuro-inflammatie is een moeilijk meetbaar proces. Er bestaan vandaag geen bruikbare analyses die in een standaard bloedonderzoek mogelijk zijn. De aanwezigheid van neuro-inflammatie kan wel indirect ingeschat worden door de meting van een aantal lichaamssystemen die de werking van de neuro-intestinale as direct beïnvloeden. Zo wordt het risico op neuro-inflammatie indirect verhoogd. Het diagnostisch systeem van Fidlab is hierop afgestemd:

  • Health Check: meet de chronische inflammatoire belasting (metabool inflammatoir syndroom)
  • Gut Check: meet de graad van onbalans in de darmen

Therapeutische targets

De behandeling van metabole inflammatoire problemen zullen een steeds meer prominente rol in de aanpak van aandoeningen spelen. Onder meer door gericht gekozen aanpassingen in leefstijl waarvoor een duurzame gedragswijziging noodzakelijk is. Fidlab helpt je bij het identificeren van de focus van deze aanpassingen. Zo verminder je de neuro-inflammatoire druk op je lichaam.

Podcast Gekke Genen

Wil je meer weten? Luister naar de podcast #4. Hoe chronische inflammatie langzaam jouw gezondheid aantast. Je leert over het ontstaan van chronische ontsteking en wat je zelf kan doen om het te voorkomen.

Referenties

  • Bachiller S, Jiménez-Ferrer I, Paulus A, Yang Y, Swanberg M, Deierborg T, Boza-Serrano A. Microglia in Neurological Diseases: A Road Map to Brain-Disease Dependent-Inflammatory Response. Front Cell Neurosci. 2018 Dec 18;12:488.
  • Carniglia L, Ramírez D, Durand D, Saba J, Turati J, Caruso C, Scimonelli TN, Lasaga M. Neuropeptides and Microglial Activation in Inflammation, Pain, and Neurodegenerative Diseases. Mediators Inflamm. 2017;2017:5048616.
  • DiSabato DJ, Quan N, Godbout JP. Neuroinflammation: the devil is in the details. J Neurochem. 2016 Oct;139 Suppl 2(Suppl 2):136-153.
  • Greter M, Lelios I, Croxford AL. Microglia Versus Myeloid Cell Nomenclature during Brain Inflammation. Front Immunol. 2015 May 26;6:249.
  • Hellwig S, Heinrich A, Biber K. The brain’s best friend: microglial neurotoxicity revisited. Front Cell Neurosci. 2013 May 16;7:71.
  • Morris G, Fernandes BS, Puri BK, Walker AJ, Carvalho AF, Berk M. Leaky brain in neurological and psychiatric disorders: Drivers and consequences. Aust N Z J Psychiatry. 2018 Oct;52(10):924-948.
  • Varatharaj A, Galea I. The blood-brain barrier in systemic inflammation. Brain Behav Immun. 2017 Feb;60:1-12