Inhoud

SIBO of Small Intestinal Bacterial Overgrowth is bacteriële overgroei vanuit de dikke in de dunne darm. Recent onderzoek toonde aan dat SIBO spijsverteringsstoornissen en klachten van het prikkelbaredarmsyndroom kan veroorzaken. Chronische constipatie, het gebruik van maagzuurremmers en hypothyroïdie zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van SIBO.

Een lactulose ademtest of SIBO-test maakt gebruik van het principe dat darmbacteriën suikers kunnen fermenteren, waarbij waterstof wordt vrijgezet. Het waterstofgas komt vervolgens in de bloedbaan terecht en kan gemeten worden in de uitgeademde lucht.

Voor de SIBO-test wordt een orale suikeroplossing van 10 gram lactulose gebruikt. Omdat de mens zelf niet over de nodige enzymen beschikt om lactulose af te breken, wordt verwacht dat lactulose ongewijzigd door de dunne darm passeert en berekent de test de transittijden in de darm aan de hand van de gassen in de adem.

Lactulose of lactose?

De normale transittijd van lactulose bedraagt 90 tot 100 minuten. In geval van een negatief resultaat zal de waterstofpiek pas na 100 minuten optreden, bij een positief resultaat is dit vroeger. Er zijn ook patiënten bij wie het gevormde waterstof door bepaalde darmbacteriën wordt omgezet naar methaangas. Het meten van enkel waterstof zou bij deze patiënten mogelijk tot een vals negatief resultaat kunnen leiden.

De SIBO-test die een waterstof- en methaanmeting combineert vermijdt onjuiste resultaten. Let op: een lactulose ademtest is geen lactose ademtest. Bij deze laatste test spoor je een lactoseintolerantie op via een lactose suikeroplossing.

De test zelf

De ademtest is eenvoudig en niet-invasief. Gedurende 2 uur wordt om de 20 minuten een ademmonster genomen via een blaastoestel. Er worden 2 gassen gemeten:

  • Waterstofgas (H2): dit wordt door darmbacteriën gemaakt tijdens de afbraak van koolhydraten (suikers). Dit waterstofgas wordt opgenomen door het bloed, passeert de longen en wordt vervolgens uitgeademd.

  • Waterstofgas of methaangas (CH4): lactulose wordt normaal pas door bacteriën verteerd wanneer het in de dikke darm aankomt, waarbij waterstofgas vrijkomt. Dit waterstofgas kan ook worden omgezet in methaangas.

Voorbereiding

De test staat of valt met een goede voorbereiding. Deze kan je bekomen bij je aanvragende zorgverlener. Je kan ook alle nodige informatie van afspraak maken tot voorbereiding terugvinden via deze SIBO ademtest van het Centrum voor Medische Analyse (CMA).

Podcast Gekke Genen

Wil je meer weten? Luister naar de podcast #5. Het darmmicrobioom. We bespreken er het belang van de beestjes in onze darm en gaan dieper in op de werking en hoe we het gezond kunnen houden.