Inhoud

Dat de Belgen de dapperste zijn van alle Galliërs, wisten we al. Maar hoe gezond zijn ze? De meest recente resultaten van de National Burden of Disease studie zijn confronterend. In vergelijking met 14 andere Europese landen is België de slechtste leerling van de klas.

Nochtans is België koploper wat betreft de toegankelijkheid en kwaliteit van het zorgsysteem. Deze studie keek naar het aantal gezonde levensjaren die verloren gaan door chronische ziekte of invaliditeit en vroegtijdig overlijden ten opzichte van de gemiddelde levensverwachting. Zo heeft 1 op 2 Belgen een chronische aandoening. Dat cijfer is alarmerend.

Het Belgische cijfer stijgt al jaren. De overheid informeert en waarschuwt mensen over de risico’s van ongezonde gewoonten, zoals de boodschappen op tabaksverpakkingen of de NutriScore voor voedingswaren. Of dit ook effect heeft, is onduidelijk.

Positieve evoluties

Het probleem is dat de overheden niet echt thuis geven wanneer het aankomt op het uittekenen van een beleid om deze evolutie in te dammen. Je kan de mensen proberen te informeren en zelfs af te schrikken met informatie zoals waarschuwingen op tabaksproducten of de NutriScore voor voedingswaren, de doeltreffendheid van deze maatregelen is onduidelijk (3). Belonen werkt beter dan straffen. Het ontbreekt de bevolking dan ook aan deze ‘beloning’ om een gezonde leefstijl daadwerkelijk in de praktijk om te zetten. Met een budget van amper 2,2% van de totale gezondheidsuitgaven voor preventie moeten we onze verwachtingen helaas wat temperen.

Maar het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel! Volgens een Ipsos peiling in de VS vinden 62% van de bevraagde mensen hun gezondheidstoestand belangrijker sinds de COVID pandemie (4). En dan gaat het niet enkel over lichamelijke ‘fitness’, maar ook over geestelijke gezondheid en de noodzaak om naar een meer duurzame relatie met technologie en natuur te evolueren. Een groeiend aantal mensen is niet langer bereid om hiervoor te wachten op initiatieven van de overheid en wil zelf het heft in handen nemen.

Advies en preventie

Fidlab is meer dan een diagnostisch platform voor leefstijlgeneeskunde. Het is een partner van de zorgverlener en van de patiënt. Zo helpen we om de juiste informatie uit het grote geheel te filteren en te vertalen naar een gepersonaliseerd advies.

Met meer aandacht voor de preventie kunnen we de kwalijke trend van chronische ziekten op zijn minst een halt toeroepen en, wie weet, zelfs ombuigen.

Nood aan informatie

Zorgverleners worden meer en meer gevraagd om mensen te begeleiden naar een betere gezondheid. Mensen motiveren om gezonder te leven zal altijd belangrijk zijn. Voor de groeiende groep van al gemotiveerde mensen komt het er vooral op aan om gericht advies op maat te krijgen.

Door de wildgroei aan informatie en tips over gezondheid is het voor niemand nog eenvoudig om de bomen door het bos te zien. Nochtans hebben mensen meer dan ooit nood aan betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Het is de essentiële taak van de eerstelijnszorg om aan die vraag te beantwoorden.

Podcast Gekke Genen

Wil je meer weten? Luister naar de podcast #1. Zo lijdt 1 op 2 mensen aan een chronische aandoening. Je leert er waarom het met de algemene gezondheid niet zo goed gaat, ondanks de vooruitgang in de geneeskunde.

Referenties