31 mei 2022

GGT als biomarker voor oxidatieve stress

Gamma-glutamyltransferase (GGT) is een gekende serum biomarker voor verschillende lever- en galwegaandoeningen en alcoholmisbruik. Minder gekend is de voorspellende waarde van GGT voor het aantonen van chronische laaggradige inflammatie en oxidatieve stress.
3 mei 2022

Wat is methylatie?

Methylatie is een biochemisch proces waarbij een methylgroep (CH3) wordt overgezet tussen verschillende moleculen. Op biochemisch vlak eerder eenvoudig, toch kan methylatie beschouwd worden als één van de meest fundamentele processen in het menselijk lichaam. Methylatie is niet alleen nodig voor de bouw en herstel van DNA, RNA, eiwitten, fosfolipiden en neurotransmitters maar speelt ook een cruciale rol in gen-expressie en dus regulering van alle mogelijke eiwitfuncties en dus bij uitbreiding in orgaanwerking.
7 september 2020

Curcumine

Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe immunobilan test zijn natuurlijke therapeutische opties met anti-inflammatoire werking interessant om te bespreken. Curcumine is in deze context uiteraard geen onbekende. Meer dan 12.500 wetenschappelijke artikels werden intussen aan de potentiële gunstige werking van curcumine gewijd. Dit plaatst curcumine bovenaan de lijst van nuttige medicinale kruiden.
26 augustus 2020

COVID-19: zijn we verdikt als gevolg van de lockdown?

Het antwoord is niet ja of nee, maar blijkt af te hangen van een aantal socio-economische factoren. We halen onze bevindingen uit een analyse bij 37.000 personen die deel uitmaken van de Franse studie
14 juni 2020

LACTOFERRINE

Lactoferrine (LF) is een interessant nutriceutical met anti-virale, anti-bacteriële, anti-mycotische, anti-parasitaire en zelfs anti-carcinogene eigenschappen. Specifiek in het kader van Sars-CoV-2 kan LF door een combinatie van receptor- en immuunmodulerende eigenschappen als een preventief en een therapeutisch nutriceutical gebruikt worden. In dit artikel wordt de rol van LF bij COVID-19 naast andere interessante toepassingen besproken.
26 mei 2020

Overgewicht en het risico op COVID-19

Overgewicht is een onafhankelijke risico en prognostische factor voor een ernstiger verloop en voor de noodzaak aan meer gespecialiseerde medische ondersteuning in COVID-19. Aangezien er op dit moment nog geen vaccin of andere behandeling ter beschikking staat, is preventie door middel van een gezonde levensstijl een belangrijke, maar op dit moment ondergewaardeerde maatregel.
26 mei 2020

De beschermende werking van vitamine D tegen COVID-19

De gunstige effecten van vitamine D op het botmetabolisme en de cardiometabole gezondheid zijn reeds geruime tijd gekend. Maar er is op dit moment ook voldoende evidentie voor een beschermende werking van vitamine D tegen het risico op COVID-19 infectie
26 mei 2020

Vitamine B12 deficiëntie

Naar schatting 20% van de volwassenen heeft een vitamine B12 gehalte waarbij neurologische symptomen kunnen voorkomen