Inhoud

Wat wens je elkaar toe wanneer het nieuwe jaar voor de deur staat? Een goede gezondheid staat vaak op nummer 1. Onze gezondheid is dan ook zeer kostbaar. Het meest kostbare zelfs. Al gaat het over het algemeen niet zo goed met die gezondheid.

Uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat gezonde levenskwaliteit niet op dezelfde lineaire manier toeneemt dan de levensverwachting. In het medische vakjargon wordt dit uitgedrukt in DALY’s (Disability Adjusted Life Years). Zo vertegenwoordigt 1 DALY het verlies van 1 jaar in goede gezondheid.

DALY’s zijn afgenomen de laatste decennia door overdraagbare ziektes zoals bijvoorbeeld HIV. Dat lijken we intussen goed onder controle te hebben. Maar de DALY’s ten gevolge van welvaart gebonden aandoeningen zoals Alzheimer zijn met 80 % toegenomen over eenzelfde periode.

Chronische ziekten aanpakken

Samengevat: we leven langer, maar bekopen dat met het verlies van gezonde jaren en dus met een verlies aan kwaliteit. Een keerzijde van de medaille die je niet mag verwaarlozen. Net daarom dat leefstijlgeneeskunde als discipline meer en meer aan aandacht wint.

Leefstijlgeneeskunde is een tak van de geneeskunde waarin evidencebased leefstijlveranderingen zoals voeding, beweging, stressmanagement, sociale ondersteuning en omgevingsfactoren ingezet worden om de oorzaak van chronische ziekten te voorkomen, te behandelen of om te keren.

Maar, hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk?

Fidlab is meer dan een diagnostisch platform voor leefstijlgeneeskunde. Het is een partner van de zorgverlener en van de patiënt. Zo helpen we om de juiste informatie uit het grote geheel te filteren en te vertalen naar een gepersonaliseerd advies.

We bieden hulp en ondersteuning door leefstijl gebonden risicofactoren voor chronische aandoeningen in kaart te brengen. Via een stapsgewijs systeem pak je chronische aandoeningen oorzakelijk aan. Meer weten? We vertellen je graag hoe we je kunnen helpen.