3 mei 2022

Wat is methylatie?

Methylatie is een biochemisch proces waarbij een methylgroep (CH3) wordt overgezet tussen verschillende moleculen. Op biochemisch vlak eerder eenvoudig, toch kan methylatie beschouwd worden als één van de meest fundamentele processen in het menselijk lichaam. Methylatie is niet alleen nodig voor de bouw en herstel van DNA, RNA, eiwitten, fosfolipiden en neurotransmitters maar speelt ook een cruciale rol in gen-expressie en dus regulering van alle mogelijke eiwitfuncties en dus bij uitbreiding in orgaanwerking.