31 mei 2022

GGT als biomarker voor oxidatieve stress

Gamma-glutamyltransferase (GGT) is een gekende serum biomarker voor verschillende lever- en galwegaandoeningen en alcoholmisbruik. Minder gekend is de voorspellende waarde van GGT voor het aantonen van chronische laaggradige inflammatie en oxidatieve stress.
3 mei 2022

Wat is methylatie?

Methylatie is een biochemisch proces waarbij een methylgroep (CH3) wordt overgezet tussen verschillende moleculen. Op biochemisch vlak eerder eenvoudig, toch kan methylatie beschouwd worden als één van de meest fundamentele processen in het menselijk lichaam. Methylatie is niet alleen nodig voor de bouw en herstel van DNA, RNA, eiwitten, fosfolipiden en neurotransmitters maar speelt ook een cruciale rol in gen-expressie en dus regulering van alle mogelijke eiwitfuncties en dus bij uitbreiding in orgaanwerking.
19 februari 2022

Een pro-inflammatoire leefstijl

Gelukkig is er nog weinig discussie over de rol van chronische laaggradige inflammatie in het ontstaan van chronische aandoeningen. Welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de chronische activatie van het aangeboren immuunsysteem in de pathogenese van chronische aandoeningen vormt onderwerp van uitgebreid en boeiend onderzoek.
18 januari 2022

Depressie: ook een lifestyle aandoening?

Door de hoge morbiditeit en mortaliteit is majeure depressie (‘Major depressive disorder’ of MDD) een aandoening die een doeltreffende behandeling vereist. Nochtans reageren 1 op 3 patiënten niet of onvoldoende op de populaire behandeling met SSRI’s (‘Selective serotonine reuptake inhibitors’). Neurobiologisch onderzoek toont dan ook aan dat depressie complexer is dan louter een storing in de serotonine huishouding. Net zoals bij veel andere chronische aandoeningen ligt een ongezonde levensstijl vermoedelijk mee aan de basis van depressie. Om deze ernstige aandoening doeltreffender te behandelen, groeit dan ook de aandacht voor lifestyle diagnostiek en het belang van lifestyle correcties.
17 december 2021

Neuro-inflammatie: vriend en vijand

Heeft uw patiënt last van neurologische klachten zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen, angst en hoofdpijn, denk dan zeker ook aan neuro-inflammatie.
18 november 2021

HOMA-index

Insuline resistentie wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van chronische (metabole) storingen. Een bepaling van glucose en HbA1c in bloed zal dit proces echter eerder laattijdig detecteren. De HOMA-index is een eenvoudige berekening op basis van glucose en insuline die kan helpen om dit proces toch sneller te identificeren.
14 september 2021

Fidlab diagnostiek

Symptomen zijn nooit de oorzaak van een gezondheidsprobleem. Fidlab diagnostiek kan helpen bij de zoektocht naar de oorzaak.