31 mei 2022

GGT als biomarker voor oxidatieve stress

Gamma-glutamyltransferase (GGT) is een gekende serum biomarker voor verschillende lever- en galwegaandoeningen en alcoholmisbruik. Minder gekend is de voorspellende waarde van GGT voor het aantonen van chronische laaggradige inflammatie en oxidatieve stress.
31 mei 2022

Hoe gezond zijn de Belgen?

Dat de Belgen van alle Galliërs de dapperste zijn, dat wisten we al. Maar hoe gezond zijn de Belgen? De meest recente resultaten van de ‘National Burden of Disease’ studie zijn confronterend: België is de slechtste leerling van de klas in vergelijking met 14 Europese landen.
3 mei 2022

Wat is methylatie?

Methylatie is een biochemisch proces waarbij een methylgroep (CH3) wordt overgezet tussen verschillende moleculen. Op biochemisch vlak eerder eenvoudig, toch kan methylatie beschouwd worden als één van de meest fundamentele processen in het menselijk lichaam. Methylatie is niet alleen nodig voor de bouw en herstel van DNA, RNA, eiwitten, fosfolipiden en neurotransmitters maar speelt ook een cruciale rol in gen-expressie en dus regulering van alle mogelijke eiwitfuncties en dus bij uitbreiding in orgaanwerking.
19 februari 2022

Een pro-inflammatoire leefstijl

Gelukkig is er nog weinig discussie over de rol van chronische laaggradige inflammatie in het ontstaan van chronische aandoeningen. Welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de chronische activatie van het aangeboren immuunsysteem in de pathogenese van chronische aandoeningen vormt onderwerp van uitgebreid en boeiend onderzoek.
5 februari 2022

Leefstijlgeneeskunde een hype?

Leeftstijlgeneeskunde (‘lifestyle medicine’) is niet complementair, alternatief, functioneel of orthomoleculair. Het is een eeuwenoud essentieel onderdeel van de geneeskunde. Over de wetenschappelijke basis ervan bestaat evenmin discussie: een betere leefstijl vertaalt zich in een betere gezondheid. Leefstijlgeneeskunde is dus geenszins een hype.
25 januari 2022

Het Fidlab netwerk

Minstens 1 op 3 volwassenen in België heeft te kampen met een chronische aandoening. Inzetten op een verbetering van leefstijlfactoren ligt aan de basis van nagenoeg elke strategie om deze trend om te buigen. De zorgvraag zal ongetwijfeld verder toenemen. Helaas is de eerstelijnszorg nu al overbevraagd. Een structurele ondersteuning is dan ook noodzakelijk om leefstijl-georiënteerde zorg een kans te geven. Bij Fidlab zijn wij van mening dat een mogelijke oplossing hiervoor kan gevonden worden in de opbouw van een ‘multi-disciplinair netwerk’.
18 januari 2022

Depressie: ook een lifestyle aandoening?

Door de hoge morbiditeit en mortaliteit is majeure depressie (‘Major depressive disorder’ of MDD) een aandoening die een doeltreffende behandeling vereist. Nochtans reageren 1 op 3 patiënten niet of onvoldoende op de populaire behandeling met SSRI’s (‘Selective serotonine reuptake inhibitors’). Neurobiologisch onderzoek toont dan ook aan dat depressie complexer is dan louter een storing in de serotonine huishouding. Net zoals bij veel andere chronische aandoeningen ligt een ongezonde levensstijl vermoedelijk mee aan de basis van depressie. Om deze ernstige aandoening doeltreffender te behandelen, groeit dan ook de aandacht voor lifestyle diagnostiek en het belang van lifestyle correcties.
13 januari 2022

Leven we langer of sterven we trager?

Dat het een kostbaar goed is die gezondheid…vermoedelijk één van de  meest kostbare waar een mens kan op hopen én kan koesteren. ‘Beste wensen voor het nieuwe jaar’ worden steevast gevolgd door ‘en vooral een goede gezondheid’.
17 december 2021

Neuro-inflammatie: vriend en vijand

Heeft uw patiënt last van neurologische klachten zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen, angst en hoofdpijn, denk dan zeker ook aan neuro-inflammatie.
18 november 2021

HOMA-index

Insuline resistentie wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van chronische (metabole) storingen. Een bepaling van glucose en HbA1c in bloed zal dit proces echter eerder laattijdig detecteren. De HOMA-index is een eenvoudige berekening op basis van glucose en insuline die kan helpen om dit proces toch sneller te identificeren.
18 november 2021

Chronische stress en hypercortisolisme

Dat chronische stress een negatieve invloed heeft op de gezondheid, hoeft geen betoog. Maar hoe kan je stress-druk en stress-weerstand meten? De HPA-test (stress-test) kan hierbij helpen.
18 oktober 2021

Luchtvervuiling en depressie

Luchtvervuiling en depressie: slechts het topje van de ijsberg! U kon het onlangs lezen in verschillende media: ‘Vervuilde lucht triggert burn out en depressie’. Bron van dit verhaal zijn twee studies door het Onafhankelijk Ziekenfonds. Daarin werd het verband tussen luchtvervuiling en arbeidsongeschiktheid als gevolg van mentale aandoeningen onderzocht. Daarnaast werd ook gekeken naar een verband tussen luchtvervuiling en de impact op de gezondheidszorg bij volwassenen met chronische aandoeningen (hypertensie of depressie).